"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Green Bangkok Wi-Fi ปีที่สองเพิ่มทางเลือกความเร็ว 256 Kbps

Green Bangkok Wi-Fi ปีที่สองเพิ่มทางเลือกความเร็ว 256 Kbps

กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--กทม.
นายธราดล   เปี่ยมพงศ์สานต์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงโครงการ "Green Bangkok Wi-Fi"   ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีจุดสัญญาณ Hot Spot   ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะครบ 1 ปี ในวันที่ 30 มิ.ย. 52   ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้บริการ Green   Bangkok Wi-Fi ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาครอบคลุมถึง 3 ปี ตามข้อตกลงระหว่างกทม. และบริษัททรูฯ โดยประชาชนสามารถเข้าสมัครหรือต่ออายุสมาชิกได้ทางเว็บไซต์ www.truewifi.net
โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า สำหรับการให้บริการตลอดปีที่ผ่านมามีผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเดือนละ 40,000 คน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจำนวน 100,000 คน ในส่วนของการให้บริการในปีที่สองนี้ Green Bangkok Wi-Fi ได้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน โดยการอัพเกรดบริการเป็น Broad band   สำหรับผู้ที่ต้องการความเร็วสูงขึ้น 256 Kbps ใช้ฟรีเดือนละ 1 ชั่วโมง หรือเลือกให้แบบเดิมที่ความเร็ว 64 Kbps ไม่จำกัดเวลาการใช้งาน ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 52   เป็นต้นไป โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการลงทะเบียน
สำหรับกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบโครงการดังกล่าวนั้น เป็นการตรวจสอบประเด็นว่า กทม. ใช้งบประมาณเพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ซึ่งเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนหรือไม่ ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมให้ สตง. ตรวจสอบอย่างเต็มที่   ส่วนกรณีที่ทางบริษัททรูขอให้กทม. ซ่อมแซมและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ครบตาม MOU นั้น   กทม. ไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าผลการสอบของ สตง. จะมีข้อยุติ
อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครจะตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการฯ โดยปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง       ซึ่งหากผลการประเมินปรากฏว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุน กทม. สามารถยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันบริษัททรูฯ ก็จะประเมินผลความคุ้มค่า รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา รวมถึง 3 เดือนแรกของการอัพเกรดบริการเป็นความเร็วสูงที่ 256 Kbps ด้วย
 
 
 
 


Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew