"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี

สัมมนา EU Environment Policy Conference 2009 Print E-mail

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป ในกรุงบรัสเซลส์ และ Delegation of the European Commission to Thailand กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "EU Environment Policy Conference 2009: European Schemes for Carbon Reduction: Impact on Trade and Business" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี

ผู้บรรยายหลักได้แก่ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้แทนจาก DG Environment European Commission และ Climate Strategies Foundation ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) Carbon Trust (UK) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ

หัวข้ออภิปราย ประกอบด้วย มุมมองของคณะกรรมาธิการยุโรปต่อ EU ETS และ โครงการ CDM ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในการดำเนินโครงการ CDM แนวโน้มทางด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรป Supply Chain Management รวมถึงประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการ Carbon Footprint ในประเทศไทย

สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวได้ *** ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***

.:Click Here:. ลงทะเบียน online

.:Download:. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และแฟ๊กซ์มาที่ 02-615-8794

.:Download:. กำหนดการสัมมนา

http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=2

Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew