"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กทช. อัด 8 ล. ต่อยอดสายด่วน

กทช. อัด 8 ล. ต่อยอดสายด่วน

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง สรุปข่าวเศรษฐกิจ -- อังคารที่ 30 มิถุนายน 2009 06:58:49 น.
พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กล่าวว่า หลังจากที่ กทช. ได้ก่อตั้งและเป็นผู้กำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคมต่างๆ ทั้งนี้ จากการที่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีผู้บริโภคเกิดความไม่เข้าใจและเกิดปัญหามากขึ้นตามลำดับ กชท.จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ กทช. Hotline 1200 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานโทรคมนาคม กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เมื่อปี 2549 ขึ้นโดยใช้งบประมาณระหว่างปี 2551-2554 อยู่ที่ 52,200,000 บาทเพื่อใช้สำหรับติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการภาคเอกชน และประชาชนในการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายขีดความสามารถในการช่วยเหลือ ปี 2551 กทช.จึงได้ใช้งบประมาณ อีก 8 ล้าน เพื่อปรับปรุงและเปิด Call Center 1200 ที่มีจุดเด่นของระบบการรับเรื่องที่ทันสมัย รวดเร็ว สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสารหรือทาง E-mail : 1200@ntc.or.th เพื่อการทำงานที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น

--
Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.tzuchithailand.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://www.biz652.com
http://dbd-52.hi5.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew