"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

"อำนวย"กำชับตร.ลงทะเบียนกับศาลอาญาขอหมายค้น-หมายจับผ่านอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 11:05:38 น.  มติชนออนไลน์

"อำนวย"กำชับตร.ลงทะเบียนกับศาลอาญาขอหมายค้น-หมายจับผ่านอิเล็กทรอนิกส์


ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ว่า พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รอง ผบช.น. มีหนังสือถึง ผบช.น., รอง ผบช.น., ผบก.น.1-9,จร., สส., ตปพ., อคฝ., อก. และผกก.ดส.,ศฝร. เรื่องการร้องขอออกหมายจับ หมายค้น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59 บัญญัติว่า ศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง  ตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอได้ ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตำรวจ ซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อศาลทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เหมาะสม เพื่อขอให้ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่จะออกมายจับหรือหมายค้น ได้ตามมาตรา 59/1 และมีคำสั่งให้ออกหมายแล้วนั้น ให้จัดส่งสำเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

 

ภายหลังการประชุม ให้ข้าราชการตำรวจ บก.น.1,2,6 และสส. ดังนี้

1.ผบก.น.1,2,6,สส. 

2.รอง ผบก.น.1,2,6 ที่รับผิดชอบกฎหมายและสอบสวน 

3.ผกก.สน., ผกก.กก.สส. ในสังกัด บก.น.1,2,6 และผบก.สส.ทุกนาย  ไปลงทะเบียนกับทางศาลอาญาที่ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาการและแผนงานชั้น 10 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. (โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที และเพื่อความสะดวก ควรนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ไปให้เจ้าหน้าที่ศาลลงโปรแกรมให้ในคราวเดียวกันด้วย)


กรณีที่มีการร้องขอออกหมายจับ หมายค้น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื้นที่ศาลอาญา ผู้ร้องขอจะต้องมีชั้นยศ พ.ต.อ.ขึ้นไป ส่วนการร้องขอออกหมายจับ หมายค้น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกเขตพื้นที่ศาลอาญา ผู้ร้องขอจะต้องมีชั้นยศ พล.ต.ต.ขึ้นไป โดยทั้งสองกรณีจะต้องเป็น ผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับศาลอาญาเท่านั้น

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1266552354&grpid=03&catid=17--
โปรดอ่าน blog
www.pridiinstitute.com
www.nakkhaothai.com
www.pcpthai.org
http://wdpress.blog.co.uk
http://rsm2009-rsm2009.blogspot.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
www.youtube.com/user/naiissarachon#p/a/u/0/34ZvscsnCbA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew