"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

มหาดไทยซื้อเงียบเครื่อง"อัลฟ่า6"จาก บ.เครือนักการเมืองโยง"วัฒนา อัศวเหม"ฟาดส่วนต่าง 100 ล.?

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 21:21:21 น.  มติชนออนไลน์

แกะพิรุธมหาดไทยซื้อเงียบเครื่อง"อัลฟ่า6"จาก บ.เครือนักการเมืองโยง"วัฒนา อัศวเหม"ฟาดส่วนต่าง 100 ล.?

แกะ รอยปมจัดซื้อเครื่องตรวจสารเสพติด อัลฟ่า 6ของกระทรวงมหาดไทย พบ สั่งซื้อ 3 ลอตกว่า 500 เครื่อง ราคาไม่เท่ากัน คิดส่วนต่างราคาเป็นเงินถึง 100 ล้านบาท รายเป็นเครือข่ายเดียวกันโยงกลุ่มวัฒนา อัศวเหม

กรณีหน่วยงานหลายแห่งจัดซื้อ จีที 200 และ อัลฟ่า 6  ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก  กองทัพอากาศ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด( ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร         


ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้น  ก่อนหน้านี้ นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง  ออกมายอมรับว่า ได้สั่งซื้อเครื่องอัลฟ่า 6 จำนวน 726 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7.2 แสนบาท เพื่อส่งมอบให้อำเภอตามแนวชายแดนได้ใช้ตรวจหายาเสพติด  โดยนำเข้าจากประเทศอังกฤษ ซึ่งผลดำเนินการได้ผลน่าพอใจ สามารถตรวจสอบทะลุฝาผนังกำแพงได้ระยะทางถึง 200 เมตร      


ล่าสุด ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยจัดซื้อ อัลฟา-6 อย่างน้อย 3 ครั้ง     


 ครั้งแรก จัดซื้อ โดยกรมการปกครอง เมื่อวันที่  12 มีนาคม .2552  จำนวน 63 เครื่อง วงเงิน 33,450,000 บาท จากบริษัท ยูจีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตกราคาเครื่องละ 530,952 บาท     


ครั้งที่สอง  จัดซื้อโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)  เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม  2552  จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน  1,100,000  บาท  จากบริษัท ยูจีซี เอ็นจิเนียริ่ง ตกราคาเครื่องละ 550,000 บาท     


ครั้งที่สาม จัดซื้อลอตใหญ่โดยกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 479 เครื่อง วงเงิน  349,430,500 บาท  จาก บริษัท เปโตรกรุงเทพฯ จำกัด ตกราคาเครื่องละ 729,500 บาท (ราคาใกล้เคียงกับที่นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงกับสื่อมวลชน)       


จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ยูจีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท เปโตรกรุงเทพฯ จำกัด มีความเชื่อมโยงกัน  โดยผู้ถือหุ้นอย่างน้อย  1 คนถือกุ้น เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษัท      


 บริษัท ยูจีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่า ขายเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 


ส่วนบริณษัท เปรโตกรุงเทพฯ จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง(อ่านข้อมูลประกอบด้านล่าง)       


น่าสังเกตว่า การจัดซื้อครั้งที่ 3 มีราคาสูงว่าครั้งแรกกับครั้งที่ 2  เครื่องละประมาณ 2 แสนบาท  เท่ากับมีส่วนต่างเกิดขึ้นเกือบ 100 ล้านบาท       


ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551  กองพลาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งซื้อ เครื่อง อัลฟ่า 6 จำนวน 4 เครื่อง   จาก บริษัท เอ เอส แอล เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด (ของนางธัญจิรา สมบูรณ์ศิลป์)  รวม  1,960,000 บาท หรือเครื่องละ 490,000 บาท เท่านั้น       


ผู้สื่อข่าวเดินทางไป ตรวจสอบที่ตั้งบริษัท ยูจีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 151/135 หมู่ 9 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ    พบว่า อยู่ในหมู่บ้านราชพฤกษ์ ย่านพุทธมณฑล สาย 2  มีป้าย

 

 

เขียนข้อความเป็นบริษัท  ยูจีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แต่ภายในบ้านไม่ได้แสดงว่าขายเครื่องปรับอากาศแต่อย่างใด       
--------------------------------
ยูจีซี เอ็นจิเนียริ่ง-เปโตรกรุงเทพฯ ผู้ถือหุ้น 2 บริษัท - เครือข่ายเดียวกัน โยงวัฒนา อัศวเหม?       


บริษัท ยูจีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2540   ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท  ที่ตั้งเลขที่ 151/135 หมู่ 9 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ มีนายศิริพงษ์ บวรวัฒนะ และ นายวรวิทย์ บวรรัตนะ ถือหุ้นใหญ่ในช่วงก่อตั้ง         


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 (ก่อนทำสัญญาจัดซื้อครั้งแรก) นายณธกร  ภูชัชวนิชกุล ถือหุ้นใหญ่ 29,750 หุ้น นายวรวิทย์ บวนรัตนะ 5,875 หุ้น นายชูเกียรติ ภูชัชวนิชกุล  24,275 หุ้น  

 

นายคำนึง สุพรรณ์ 15,000 หุ้น   นายเฉลิมพล กาญจนากร 15,000 หุ้น  นายชาญเดช ภูชัชวนิชกุล 10,000 หุ้น  และนายสนิตย์ ลหายเจริญ 100 หุ้น 


มีนายชูเกียรติ ภูชัชวนิชกุล เป็นกรรมการ 


 จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552  บริษัท ยูจีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เป็นผู้ขายกล้องวีดีโอกระดุม จำนวน 115 ชุด  วงเงิน  6.7 ล้านบาท ให้ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และขายกล้องตรวจจับรังสีความร้อนติดตั้งประกอบปืน M 16  ให้กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี  วงเงิน  9 ล้านบาท เมื่อวันที่  30 กันยายน   2552 อีกด้วย        


ส่วนบริษัท เปโตรกรุงเทพฯ จำกัด ก่อตั้งวันที่  18 ตุลาคม 2536  ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท  ที่ตั้งเลขที่  580/1 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ


เดิม บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง  จำกัด ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับ นายดำรงค์ รัตนลีลาศ และนายอดุลย์ ฉายรัตน์ และนายสมศักดิ์ เอกเอื้อมณี         


วันที่ 24 มีนาคม 2551 นางฉัตรแก้ว คชเสนี นางกชกรณ์ พิบูลย์ธรรมศักดิ์  ถือหุ้นคนละ 350, 000 หุ้น นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ   250,000 หุ้น  นายพิบูลยอัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ

 

นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล นางศุภวรรณ รัชกิจประการ นางสาวรุ่งรัศมี โชคอนันต์ตระกูล นายวิชัย แซ่โก คนละ 60,000 หุ้น  และนางสรัญธร จันทรโชติ คนละ 50,000 หุ้น        

 

 

มีนายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางส่าวภัคจิรา รัชกิจประการ เป็นกรรมการ        


วันที่ 30 มีนาคม 2552  นายพิทักษ์ รัชกิจประการ นางกชกรณ์ พิบูลย์ธรรมศักดิ์   ถือหุ้นใหญ่ คนละ 350,000 หุ้น  นายประทีป มนตรี 250,000 หุ้น  ส่วนคนอื่นไม่เปลี่ยนแปลง


มี นายประทีป มนตรี เป็นกรรมการ        


วันที่ 6 มิถุนายน 2552  (ก่อนทำสัญญากับกรมการปกครอง)  นายประทีป มนตรี  ถือหุ้นใหญ่ 700,000 หุ้น นายชูเกียรติ ภูชัชวนิชกุล ถือ 300,000 หุ้น  และ นายพิบูลยอัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ ถือหุ้น 300,000 หุ้น รวม 1,300,000 หุ้น  มีนายประทีป มนตรี เป็นกรรมการ 
      

จาการตรวจสอบพบว่า หน่วยงานที่ บริษัท เปโตรกรุงเทพฯ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่    โครงการจ้างเหมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณแหลมโพธิ์ทะเลสาบสงขลา ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับ บริษัท เอส.ซี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ วงเงิน 47.5 ล้านบาท (ปี2547)ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา       


งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชุมพรระยะที่2  วงเงิน  55.8 ล้านบาท  (ปี 2548)  เทศบาลเมืองชุมพร       


งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ของเทศบาลเมืองชุมพร วงเงิน  53.6 ล้านบาท   (ปี 2549)  ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลในฝันเทศบาลนครหาดใหญ  วงเงิน 38.4 ล้านบาท   (ปี 2550)        

 

ทั้งนี้ บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง นั้นเคยบริจาคเงินให้พรรคราษฎร ขณะนายวัฒนา อัศวเหม เป็นหัวหน้าพรรคและเคยเป็นผู้บริจาคเงินให้ประชาธิปัตย์เมื่อหลายปีก่อนอีก ด้วย 


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1266744535&grpid=00&catid=--
โปรดอ่าน blog
www.pridiinstitute.com
www.nakkhaothai.com
www.pcpthai.org
http://wdpress.blog.co.uk
http://rsm2009-rsm2009.blogspot.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
www.youtube.com/user/naiissarachon#p/a/u/0/34ZvscsnCbA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew