"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สบท.เสนอ สคบ.ออกมาตรการห้ามส่งเสริมการขายโทรรบกวน ปชช.

สบท.เสนอ สคบ.ออกมาตรการห้ามส่งเสริมการขายโทรรบกวน ปชช.

         นาย ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กล่าวในเวทีเสวนาหัวข้อ"สิทธิผู้บริโภคสื่อ กับแนวทางแก้ไขและการเรียกร้อง" ซึ่งจัดโดยเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์สื่อ ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค มีการพูดคุยถึงความเดือดร้อนของผู้บริโภค จากการรับข้อความสั้น และอีเมล์ขยะ โดยเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกมาตรการห้ามโทรรบกวน โดยเป็นการให้โอกาสประชาชนปฏิเสธที่จะไม่รับโทรศัพท์ส่งเสริมการขายทุก ประเภท ด้วยการลงทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนี้ภาครัฐควรจะควบคุมค่าบริการที่แพงเกินจริง และการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพลามกอนาจาร
         ขณะที่นายแบงค์ งามอรุณโชติ นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พูดถึงปัญหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า คุกคามชีวิตประจำวัน ทั้งสร้างความรำคาญ และการนำเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางธุรกิจ จึงเสนอให้มีกฎหมายควบคุมผู้ประกอบการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีช่องทางให้ผู้บริโภค สามารถเลือกรับข่าวสารได้ รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการที่ทำผิด
         ด้านนายอิทธิพล ปรีติประสงค์ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ทำให้ถูกละเมิดสิทธิเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกคุกคามจากสื่อรูปแบบต่างๆ สิทธิขั้นพื้นฐานของการบริโภค เช่น สิทธิการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนถูกต้อง สิทธิการเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มา:  ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวจากแหล่งอื่น:


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew