"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กทม.เดินหน้าสร้างโรงบำบัดน้ำเสียบางซื่อ เร่งเซ็นอีก 2 สัญญา-รอแค่ผู้บริหารพิจารณาราคา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7018 ข่าวสดรายวัน


กทม.เดินหน้าสร้างโรงบำบัดน้ำเสียบางซื่อ เร่งเซ็นอีก 2 สัญญา-รอแค่ผู้บริหารพิจารณาราคา
แหล่งข่าวจากศาลาว่าการกทม. เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 แห่งของสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้แก่ โรงบำบัดน้ำเสียบางซื่อบริเวณสวนรถไฟ 20 ไร่ มูลค่า 4,000 ล้านบาท ใช้งบประมาณของกทม.เอง 100% และโรงบำบัดน้ำเสียคลองเตย บริเวณถ.สรรพาวุธ เนื้อที่ 44 ไร่ มูลค่า 8,000 ล้านบาท โดยในส่วนของโรงบำบัดน้ำเสียบางซื่อ แบ่งเป็น 3 สัญญา

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในสัญญาที่ 1 เป็นงานก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และระบบบำบัดน้ำเสีย ขณะนี้บริษัท ช.การช่าง ผู้รับเหมาได้ก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 40 ส่วนอีก 2 สัญญา ประกวดราคาได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กลางปี"52 ที่ผ่านมา โดยสัญญาที่ 2 เป็นงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งเหนือ และระบบปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงคลอง ได้ บ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด สัญญาที่ 3 ได้ บ.สี่แสงการโยธา จำกัด (มหาชน) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา ส่วนที่ล่าช้าเนื่องจากผู้รับเหมาขอยกเลิกงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2551 ที่ช่วยเหลือผู้รับเหมาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ต้องเปิดประกวดราคาใหม่ ปรากฏว่าได้ผู้รับเหมารายเดิม แต่ราคาสูงกว่าครั้งแรกประมาณ 200 ล้านบาท ทำให้คณะกรรมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่รับราคา สนน.จึงเสนอเรื่องให้ผู้บริหารพิจารณา ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการพัสดุเพื่อหาแนวทางดำเนินการ ส่วนสัญญาที่ 3 เป็นงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งใต้ ขณะนี้ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ภายในเดือนมี.ค.นี้ ส่วนโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)


หน้า 28
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNVEUxTURJMU13PT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE1DMHdNaTB4TlE9PQ==
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809/wordcamp-bangkok-2009-pool-party

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew