"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธุรกรรม เงินม็อบ กับวาทกรรม "3 โฆษก" พึงแสดง "หลักฐาน"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7018 ข่าวสดรายวัน


ธุรกรรม เงินม็อบ กับวาทกรรม "3 โฆษก" พึงแสดง "หลักฐาน"
ไม่ว่าจะเป็น นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ไม่ว่าจะเป็น น.พ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

และไม่ว่าจะเป็น นายเทพไท เสนพงศ์ โฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

มี โอกาสสูงเป็นอย่างสูงอย่างยิ่งที่จะติดกับดักแห่งวาทกรรมอันเสนอว่าด้วยการ โอนเงินและขนเงินจากต่างประเทศเข้ามาเป็นท่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนการเคลื่อนไหว ของแนวร่วมประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านเผด็จการ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดิน

เป็นกับดักว่าด้วยเส้นทางการเคลื่อนไหวของเงิน

เป็นกับดักว่าด้วยการอธิบายธุรกรรมทางการเงินที่แม้กระทั่งเจ้าตัวคนอธิบายเองก็ไม่เข้าใจถ้อยคำที่ตนเป็นผู้จัดวางและนำเสนอ

เป็น กับดักเพราะว่าแม้ว่าเรื่องของการใช้เงินในการเคลื่อนไหว ในการชุมนุมใหญ่ จะเป็นเรื่องจริง แต่วาทกรรมอันหะรูหะราที่นำเสนอก็ขาดความหนักแน่น จริงจัง

นั่นก็คือ เสมอเป็นเพียง "โวหาร" อันว่างเปล่า

ทั้งๆ ที่ไม่ว่า นายปณิธาน วัฒนายากร ไม่ว่า น.พ.บุร ณัชย์ สมุทรักษ์ ไม่ว่า นายเทพไท เสนพงศ์ ต่างอ้างฐานที่มาในเรื่อง "ความมั่นคง" เป็นดั่งหลังพิง

แล้วเหตุใดจึงสรุปว่าทั้งหมดเสมอเป็นเพียง "โวหาร" อันว่างเปล่า

คำตอบ 1 คือ ไม่มีการยืนยันจาก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง

คำตอบ 1 คือ ไม่มีการยืนยันจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)

เมื่อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงไม่ยืนยันเสียแล้ว

ข้ออ้างในเรื่อง "ความมั่นคง" จึงโหวงเหวง

โหวงเหวงเหมือนกับเกวียนเปล่าที่แล่นส่งเสียงโคล้งเคล้งไปบนท้องถนน โดยที่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลย

คำตอบ 1 ที่หนักแน่นอย่างยิ่ง คือ คำตอบจากสถาบันควบคุม "เงิน" โดยตรง

ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ล้วนปฏิเสธการรับรู้

โดยมารยาทอันดีทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

จึงบอกเพียงว่า พร้อมตรวจสอบให้ หากรัฐบาลร้องขอมา

แม้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะแสดงอาการกระดี๊กระด๊าตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องพึ่งบริการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อยู่ดี

เมื่อทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเช่นนี้

คำถามก็คือ ทั้ง 3 โฆษกเอา "ข้อมูล" มาจากไหนแถลงเป็นตุเป็นตะ

เพื่อรักษาสถานภาพ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในสถานภาพแห่ง "โฆษก"

ไม่ว่าจะเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นโฆษกประจำตัวหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์

จำเป็นต้องเอา "ข้อมูล" ออกมา "เผยแสดง" โดยพลัน


หน้า 6
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dOakUxTURJMU13PT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1DMHdNaTB4TlE9PQ==
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809/wordcamp-bangkok-2009-pool-party

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew