"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

เลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ชุดใหม่ได้ครบแล้ว 12 คน พบเป็นถึง3 ผู้พิพากษาศาลฎีกาในองค์คณะยึดทรัพย์ "แม้ว" แต่ "ฤทธิเทพ" เสียงข้างน้อยกลับแพ้เฉียดฉิว

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 21:10:31 น.  มติชนออนไลน์

คลอดแล้ว 12 ตุลาการนั่ง"ก.ต."ชุดใหม่ "ฤทธิเทพ"องค์คณะเสียงข้างน้อย ไม่สั่งยึดทรัพย์"แม้ว"ชวดเก้าอี้

เลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ชุดใหม่ได้ครบแล้ว 12 คน พบเป็นถึง3 ผู้พิพากษาศาลฎีกาในองค์คณะยึดทรัพย์ "แม้ว" แต่ "ฤทธิเทพ" เสียงข้างน้อยกลับแพ้เฉียดฉิว รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ผู้เสนอพิจารณากรณี ป.ป.ช.ไต่สวนผู้พิพากษาศาลอยุธยา พลาดเก้าอี้เช่นกัน

ที่สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 มีนาคม นายสุรจิตร ศรีบุญมา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ประธานคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) พร้อมกรรมการรวม 14 คน ร่วมกันนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ก.ต.จะมาจากศาลฎีกา 6 คน ศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน รวม 12 คน แทน ก.ต.ชุดเก่าที่หมดวาระ โดยผู้พิพากษาทั้ง 3 ชั้นศาลมีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 4,186 คน มีผู้พิพากษาส่งบัตรลงคะแนนทั้งสิ้น 3,456 ใบ เป็นบัตรดี 3,445 ใบ บัตรเสีย 9 ใบ และบัตรเสียบางส่วน 2 ใบ ใช้เวลานับคะแนน 3 ชั่วโมงเศษจึงเสร็จสิ้น

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลคะแนนผู้ได้รับเลือกเป็น ก.ต.ชั้นศาลฎีกาประกอบด้วย

 

อันดับ 1 นายประทีป เฉลิมภัทรกุล ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา องค์คณะเสียงข้างมากที่เห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีความผิดและเห็นควรให้ยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาท ได้ 82 คะแนน

 

อันดับ 2 นายมนตรี ยอดปัญญา รองประธานศาลฎีกา ได้ 80 คะแนน

 

อันดับ 3 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้ 77 คะแนน


อันดับ 4 นายมานัส เหลืองประเสริฐ ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา ได้ 76 คะแนน

 

อันดับ 5 นายไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกา องค์คณะคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่เห็นควรให้ยึดทรัพย์ทั้งหมด 7.6 หมื่นล้านบาท ได้ 69 คะแนน

 

และอันดับ 6 นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ประธานแผนกผู้บริโภคในศาลฎีกา องค์คณะเสียงข้างมากเห็นควรให้ยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาท ได้ 67 คะแนน

 

ทั้งนี้ ในส่วน ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล รองประธานศาลฎีกา เป็น ก.ต.ชุดก่อน และเป็นองค์คณะเสียงข้างน้อย 1 เสียงคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่เห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณไม่ได้ใช้อำนาจออกนโยบาย 5 มาตรการเอื้อประโยชน์ทำให้รัฐเสียหาย แต่ลงมติให้ยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาท ได้คะแนน 65 คะแนน ตามมาเป็นอันดับที่ 7 พลาดตำแหน่ง ก.ต.ไปอย่างเฉียดฉิวตามนายธานิศเพียง 2 คะแนน

 

ส่วนผู้ได้รับเลือกเป็น ก.ต.ศาลอุทธรณ์รวม 4 คน ประกอบด้วย

 

อันดับ 1 นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ 208 คะแนน

 

อันดับ 2 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 290 คะแนน

 

อันดับ 3 นายวิบูลย์ แสงชมภู ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 242 คะแนน

 

และอันดับ 4 นายบุญชู ทัศนประพันธ์ ประธานคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้ 241 คะแนน

 

ขณะที่ศาลชั้นต้น ผู้ได้รับเลือกเป็น ก.ต. 2 คน ประกอบด้วย นายธนรัตน์ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีศาลภาค 4 ได้ 1,187 คะแนน และอันดับ 2 นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว อธิบดีภาค 3 ได้ 817 คะแนน

 

ส่วนนายมานิตย์ สุขอนันต์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อดีต ก.ต.ที่เคยเสนอที่ประชุม ก.ต.พิจารณากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งกรรมการไต่สวนนายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกหมายจับผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทโดยมิชอบ เป็นการลุแก่อำนาจหรือไม่ ได้คะแนน 690 คะแนน ตามมาเป็นอันดับ 3 พลาดตำแหน่ง ก.ต.ไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนี้คณะกรรมการนับคะแนนจะส่งรายชื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อส่งให้นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น ก.ต. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ไขปม!คำวินิจฉัยส่วนตน ทำไม "2 ผู้พิพากษา" ศาลฎีกาฯฟันธงต้องยึดทรัพย์ "ทักษิณ"เรียบวุธ 76,000 ล้าน
พลิกคำวินิจฉัย"หนึ่งเดียว"ในองค์คณะคดียึดทรัพย์"ม.ล.ฤทธิเทพ" ตอบโจทย์ทำไม "ทักษิณ"มิได้ร่ำรวยผิดปกติ
เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน 9 ผู้พิพากษาศาลฎีกาฯคดียึดทรัพย์ "ทักษิณ" 4.6หมื่นล้าน
ไขปมคดีภาษี"โอ๊ค-เอม"1.2 หมื่นล้านหลังศาลฎีกาฟันธง "แม้ว" ซุกหุ้น ยึดทรัพย์4.6 หมื่นล้าน
เปิดชื่อ2ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยสั่งยึดเรียบ7.6หมื่นล. เผย"ม.ล.ฤทธิเทพ"หนึ่งเสียงชี้"แม้ว"ไม่ทุจริต
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1268912471&grpid=00&catid=

--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://apps.facebook.com/blognetworks/index.php
http://www.roundfinger.com/
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
http://www.deepsouthwatch.org/node/687
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/tu_council/record/nopporn.htm
http://www.visalo.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew