"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

คนพิการขอมีส่วนร่างยูเอสโอใหม่

คนพิการขอมีส่วนร่างยูเอสโอใหม่

 

                            news_img_68316_1.jpg

คนพิการขอร่วมร่างประกาศยูเอสโอใหม่ หวังได้บริการตรงความต้องการ เสนอตั้งอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานเพื่อคนพิการ ทั้งแนะกรรมการกองทุนยูเอสโอต้องโปร่งใส นำเงินพัฒนาโทรคมแท้จริง

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ประธานอนุกรรมการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กล่าวในงานเสวนาเรื่อง "สิทธิคนพิการกับการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม" ว่า หลังจากมีการรับฟังความคิดเห็นถึงร่างประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคม (ยูเอสโอ) ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มคนพิการได้จัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ขอมีส่วนร่วมจัดทำร่าง เพื่อให้ได้รับบริการโทรคมนาคมที่ตรงกับความต้องการจริงๆ

ประเด็นหลักที่คนพิการต้องการกำหนดให้ชัดเจน คือ การจัดให้มีบริการที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้ในหลายมิติ ไม่ใช่เฉพาะทางภูมิศาสตร์ เช่น กำหนดให้ต้องมีโทรศัพท์สาธารณะ 2 เลขหมายในหมู่บ้าน แต่ต้องคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ, สังคม, ข้อจำกัดของผู้ใช้ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์จริง ไม่ใช่เพียงแต่ติดตั้งแล้วไม่สามารถประเมินผลทางปฏิบัติได้

อีกทั้งการจัดประเภทบริการต้องเปิดให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อให้ตรงความต้องการที่แท้จริง เช่น การใช้บริการโทรศัพท์มือถือ, อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ถือว่าเป็นการกำหนดบริการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้า ต่างจากประกาศฉบับแรกที่เสนอบริการโทรศัพท์สาธารณะ หรืออินเทอร์เน็ตความเร็ว 56 กิโลบิตต่อวินาที แต่ไม่มีคนพิการคนไหนได้ใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ กทช.ต้องตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยี อุปกรณ์ และบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการให้เหมาะสม เช่น ต้องพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งานอุปกรณ์ เช่น มีตัวนูนบริเวณเลข 5 บนแป้นโทรศัพท์ หรือมีปุ่มฉุกเฉินบนโทรศัพท์พื้นฐาน

รวมถึงประเด็นการบริหารกองทุนยูเอสโอ ซึ่งจะเป็นเงินงบประมาณที่ใช้สำหรับสนับสนุนบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการ ควรกำหนดเรื่องที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส เพราะเงินในกองทุนมีมูลค่ามหาศาล

นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ กรรมการ กทช. กล่าวว่า ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมยูเอสโออย่างไร 1.2-1.8% จัดเก็บทุกรายหรือไม่ ต้องพิจารณาให้ได้ดี โดยเฉพาะการจัดเก็บจากรายเล็ก จะเป็นการเพิ่มภาระเกินไปหรือไม่ รวมถึงการเก็บเงินทุกรายมาเปิดประมูลไปดำเนินการ อาจทำให้ล่าช้ามากกว่าจะได้ผู้ชนะและเริ่มดำเนินการ

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้าไอที-นวัตกรรม/สำนักข่าวเนชั่น วันที่ 13 สิงหาคม 2552

ข่าวจากแหล่งอื่น:

http://www.tci.or.th/hotnews_show.asp?id=78

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ park
http://kbparks.blogspot.com/ kbpark
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.educationatclick.com
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew