"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

หากพบเจอเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมทุกประเภท แจ้งเข้ามาได้ที่ สายด่วน 1212 หรือ อีเมล์ 1212@mict.mail.go.th ตลอด 24 ชั่วโมงก.ไอซีที จัดกิกรรมสร้างสรรค์โลกออนไลน์ หยุดเว็บฯร้ายโทร 1212 ดึงปชช.มีส่วนร่วมแจ้งเหตุพบเว็บฯไม่เหมาะสม
กระทรวง ไอซีที จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์โลกออนไลน์ หยุดเว็บร้ายโทร 1212 เพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเหตุเมื่อพบเจอเว็บไซต์ไม่เหมาะสมทุกประเภทผ่านทาง สายด่วน 1212 ตลอด 24 ชั่วโมง
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที กล่าวภายหลังการเปิดกิจกรรมรณรงค์ สร้างสรรค์โลก ออนไลน์ หยุดเว็บร้ายโทร 1212 ภายใต้โครงการรวมพลังคนไทยแจ้งภัยร้ายทางอินเทอร์เน็ต เพื่อรับแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่เข้าข่ายอันตรายและไม่เหมาะสม โดยโครงการรวมพลังคนไทยแจ้งภัยร้ายทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายด่วน 1212 จะเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถร่วมกับกระทรวงไอซีทีในการปราบปรามเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายอันตรายทุกประเภท เช่น เว็บไซต์ที่กระทบความมั่นคงของประเทศ,เว็บไซต์หมิ่นประมาทละเมิดสิทธิส่วน บุคคล, เว็บไซต์ลามกอนาจาร, เว็บไซต์การพนัน, และเว็บไซต์ขายสินค้าผิดกฏหมาย เช่น ยาเสพติดหรือยาที่ไม่ได้รับอนุญาต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทียังกล่าวด้วยว่า เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ทางกระทรวงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างสรรค์โลกออนไลน์ หยุดเว็บร้ายโทร 1212 ตามสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครตลอดจนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้มากที่สุด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วประเทศ หากพบเจอเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมทุกประเภท แจ้งเข้ามาได้ที่ สายด่วน 1212 หรือ อีเมล์ 1212@mict.mail.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันปกป้องลูกหลานและร่วมสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากสื่อและพิษภัย จากโลกออนไลน์

 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนงนาฎ สิทธิคง   Rewriter : คณิต จินดาวรรณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th วันที่ข่าว : 02 ตุลาคม 2552


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew