"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

[netizen] โครงการส่งเสริมสื่อภาคประชาชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
From: Arthit Suriyawongkul <arthit@gmail.com>
Date: ส.ค. 5, 2009 1:36 ก่อนเที่ยง
Subject: [netizen] โครงการส่งเสริมสื่อภาคประชาชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
To: Thai Netizen <thainetizen@googlegroups.com>

แจ้งเพื่อทราบครับ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมสื่อภาคประชาชน
เพื่อทำงานกับกลุ่มสื่อภาคประชาชนต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์
นักข่าวพลเมือง และเว็บไซต์

ผู้สนใจ สามารถติดต่อผู้ประสานงาน
คือ คุณต่าย จากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ได้ครับ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
http://www.thaivolunteer.org/

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)
http://www.media4democracy.com/

--
iLaw (ไอ-ลอ) http://ilaw.or.th
ชวนทุกคนเสนอกฎหมาย
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Thai Netizen Network
http://thainetizen.org/

----
u rcvd diz msg bcoz u r sbscbd 2 d "Thai Netizen Network" grp.
post, email thainetizen@googlegroups.com
leave, email thainetizen+unsubscribe@googlegroups.com
info, http://groups.google.com/group/thainetizen
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~-----
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://www.familynetwork.or.th
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://icann-ncuc.ning.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.webmaster.or.th
http://www.thailandshowtime.com/2009

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew