"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2552

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ตั้งเป้าขยายเครือข่าย 17 จว.ภาคเหนือ เน้นระบบไอที

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11489 มติชนรายวัน


รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ตั้งเป้าขยายเครือข่าย 17 จว.ภาคเหนือ เน้นระบบไอที

รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือเรียกกันติดปากว่า "โรงพยาบาลสวนดอก" เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,400 เตียง ดูแลรักษาผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลทั่วทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ ให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 2,500 รายในแต่ละวัน รวมกว่า 1 ล้านคนต่อปี ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึง อีกทั้งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล มีฐานะยากจนมาก และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหนัก ในฐานะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีพันธกิจทั้งด้านการเรียน การสอน และการบริการรักษาพยาบาล ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคที่มีอัตราเสี่ยงต่อชีวิตสูง ได้แก่ โรคหัวใจ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมักเสียชีวิตหรือไม่ก็พิการในระยะเวลาอันสั้น หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางโรงพยาบาลได้นำเอาระบบไอทีทุกรูปแบบเท่าที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยนำมาใช้ในรูปของการบริหารจัดการและการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องมาโดย ตลอด ซึ่งสามารถรักษาชีวิตคนไข้ได้มากกว่า 87.5% และถึงแม้ว่าในปี 2552 ซึ่งเป็นปีที่คณะแพทย์ครบรอบ 50 ปีพอดี ทางโรงพยาบาลก็ได้รับรางวัลดีเยี่ยม (Winner) รางวัล "United Nations Public Service Awards สาขาการปรับปรุงการให้บริการ 1 ใน 8 ของโลก (พิจารณาคัดเลือกจาก 600 กว่าองค์กรทั่วโลก) ซึ่งก็ได้รับรางวัลจากสหประชาชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้ว นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีอะไร ที่ทางโรงพยาบาลจะหยุดนิ่ง เรายังคงต้องรักษามาตรฐานนี้ต่อไปและยิ่งต้องพัฒนาให้ดีขึ้นต่อๆ ไปในอนาคตปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลได้นำเอาระบบไอทีมาช่วยแก้ปัญหาในหลายๆ เรื่องได้เป็นอย่างดี เช่น เรื่องการ Refer คนไข้จากโรงพยาบาลทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือ มีการลงทะเบียนออนไลน์ การนัดหมายผ่านทางเอสเอ็มเอส การวินิจฉัยโรคร่วมกัน การประสานงานกับโรคพยาบาลทั่วภาคเหนือ การสั่งยาทางคอมพิวเตอร์ การดูผลแล็บ การใช้บาร์โคด การให้คำปรึกษาและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นกับแพทย์เครือข่าย 17 จังหวัดในภาคเหนือ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และมีระบบการบริการคอลล์เซ็นเตอร์ทีมที่ปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย เพื่อสร้างให้โรงพยาบาลเกิดการบริการแบบ "One Stop Service" ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจ ไม่เครียด ในรูปแบบและการรักษาที่มีคุณภาพ ด้วยการบริการที่ทันสมัยและรวดเร็ว สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น

"One Big Hospital" เป็นโครงการในอนาคตที่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตั้งเป้าไว้ว่า โรงพยาบาลจะเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของภาคเหนือ ในการบริการด้วยระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงทุกโรงพยาบาลทั่วทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นโรงพยาบาลเดียวร่วมกันทั้งภาคเหนือ โดยแต่ละที่ก็เป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน ปัจจุบันทางโรงพยาบาลก็กำลังขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณ สุขทุกแห่งอีกด้วย

ซึ่งโครงการ "One Big Hospital" ก็คงต้องอาศัยระยะเวลา และความทุ่มเทของทีมแพทย์ทุกคน ที่จะช่วยขับเคลื่อนและเป็นกลไกในการดำเนินการ ขยายเครือข่าย ปรับมาตรฐานระบบไอทีให้เชื่อมต่อกัน ประสานข้อมูลซึ่งกันและกัน วางระบบแผนงานกลางร่วมกันเกิดนโยบายที่ชัดเจนร่วมกัน แล้วค่อยๆ Training และขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆ ถ้าโครงการนี้สำเร็จ ก็จะเกิดประโยชน์และช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างแน่ นอน


หน้า 26

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01epe01240852&sectionid=0147&day=2009-08-24

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://twitter.com/care2causes
http://twitter.com/actionalerts
http://tham-manamai.blogspot.com
http://thammanamai.blogspot.com
http://sunsangfun.blogspot.com
http://dbd-52hi5com.blogspot.com
http://sundara21.blogspot.com
http://newsnet1951.blogspot.com
http://same111.blogspot.com
http://sea-canoe.blogspot.com
http://seminarsweet.blogspot.com
http://sunsweet09.blogspot.com
http://dbd652.blogspot.com
http://net209.blogspot.com
http://parent-youth.blogspot.com
http://netnine.blogspot.com
http://parent-net.blogspot.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://www.educationatclick.com/th แบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew