"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

[MICT eGov] LIVE - ชมถ่ายทอดสดการฝึกอบรม หลักสูตร CIO รุ่นที่ ๑ ระหว่าง ๑๗ - ๒๘ ส.ค. ๕๒


 
จาก: MICT e-Government Training Program <pornprom.ateetanan@nectec.or.th>
วันที่: สิงหาคม 24, 2009 3:44 ก่อนเที่ยง
หัวเรื่อง: [MICT eGov] LIVE - ชมถ่ายทอดสดการฝึกอบรม หลักสูตร CIO รุ่นที่ ๑ ระหว่าง ๑๗ - ๒๘ ส.ค. ๕๒
ถึง:เรียน ท่าน CIO , ผู้บริหารศูนย์ไอซีที , บุุึึคลากรไอซีที ภาครัฐ ทุกท่าน ครับ

        ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  โดยได้มอบหมาย ให้  สถาบันฝึกอบรมเนคเทค หรือ NECTEC Academy เป็นผู้บริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม นั้น

        กระทรวงฯ ขอเรียนให้ทราบว่า  ท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด การฝึกอบรม หลักสูตร

            ๑.  ผู้่บริหารระดับสูง                              ช่วงเช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
            ๒.  ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัิติงาน     ช่วงบ่าย  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

        ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๘ สิงหาคม  ศกนี้ ได้ื่ทาง URL :  http://www.mict.go.th/egovtraining/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานเลขานุการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ


ติดตามหลักสูตรฝึกอบรม ของ สถาบันฝึกอบรม เนคเทค ได้ที

-- ว่าที่ ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์ Pornprom Ateetanan นักวิชาการ และ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ Academic Consultant / Manager , Business Development สถาบันฝึกอบรมเนคเทค (NECTEC Academy) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 (0)-2-642-5001-10 ต่อ 143 โทรสาร +66 (0)-2-642-5014 มือถือ +66 (8)-6600-0723 Email: pornprom.ateetanan@nectec.or.th http://www.facebook.com/pornprom.ateetanan Twitter ID : http://www.twitter.com/nectecacademy I-Assistant Administrative Work: 1)Ms. Pantip Silaon (นางสาวปานทิพย์ ศิลาอ่อน) <pantip.silaon@nectec.or.th> Tel +66 2 642 5001-10 ext 112, 113 2)Ms. Jidapa Krataitong (นางจิดาภา กระต่ายทอง) <jidapa.krataitong@nectec.or.th> Tel +66 2 642 5001-10 ext 161 Nectec Academy: http://www.nectecacademy.com Live Chat (via MSN) with NECTEC Academy : nacb@nnet.nectec.or.th Twitter ID : http://www.twitter.com/nectecacademy โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE: http://www.nectecacademy.com/itpe | Live Chat (via MSN) : itpe@hrc.nectec.or.th 

ติดตามหลักสูตรฝึกอบรม ของ สถาบันฝึกอบรม เนคเทค ได้ที


-- --
ขอเชิญอ่าน  blog.Thank you so much.
http://www.blognone.com
http://www.thaihof.org
http://www.parent-youth.net
http://www.presscouncil.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://dbd-52.hi5.com
http://www.gpssociety.com/_Th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew