"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เตรียมถกอนาคตเน็ตไทยในทศวรรษหน้า

เตรียมถกอนาคตเน็ตไทยในทศวรรษหน้า

Pic_23651

ร่วมกับการถกเรื่องสื่ออื่นๆ ในการสัมมนาหัวข้อ หัวข้อ “ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า:  แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ” วันที่ 7 ส.ค.นี้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการจินตนาการปฏิรูปสื่อ 2010 -2020 โดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส) เครือข่ายพลเมืองเน็ต มูลนิธิหนังไทย และศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า:  แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ” ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552  เวลา  9.30 – 16.20 น. ณ ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ จะมีการบรรยายเรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในทศวรรษหน้า: โอกาสและอุปสรรค โดย นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง วารสารศาสตร์ และ สื่อสารมวลชน ในทศวรรษหน้า: ปัญหา ข้อท้าทาย และพันธกิจต่อสังคม โดยนางพิรงรอง รามสูต รณะนันท์ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ   และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในงานเดียวกัน จะมีการบรรยายเรื่อง จินตนาการสื่อภาพยนตร์ในทศวรรษหน้า โดยนายชัยวัฒน์ คุประตกุล นักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษา นักเขียน นักแปล คอลัมนิสต์ ชื่อดัง ตามด้วยการบรรยายเรื่อง พัฒนาการของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต โดย   นายตฤณ ตัณฑเศรษฐี อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิ OpenCare ก่อนจบด้วยการบรรยายเรื่อง สื่อและรูปแบบทางสังคม (Social Model) ในทศวรรษหน้า: มุมมองจากผู้ด้อยโอกาส” โดย ต่อพงศ์ เสลานนท์  จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 08-91232296, 08-23392121, 02-6910574 หรือ อีเมล์ freethainetizen@gmail.com และเปิดลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้แล้วที่   www.thainetizen.org และ www.media4democrcay.com

http://www.thairath.co.th/content/tech/23651

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://www.familynetwork.or.th
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://icann-ncuc.ning.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.webmaster.or.th
http://www.thailandshowtime.com/2009

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew