"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

sac academic events 
From: siwat nontawong <snont_21@yahoo.com>
Date: พ.ค. 19, 2009 3:17 หลังเที่ยง
Subject: sac academic events
 
 
กิจกรรมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เพลินเพลง…ไทยเบิ้ง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมการแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ ๔๔
เพลินเพลงไทยเบิ้ง” พบกับการแสดงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามโทร ๐ ๒๘๘๐ ๙๔๒๙ ต่อ ๓๘๑๑
 
สนทนากับอานันท์
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
การบรรยายเรื่อง การศึกษาพิธีไหว้ผีอารักษ์ของชาว ลัวะที่แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ย้อนรอยการทำงานภาคสนามผ่าน ภาพถ่าย ประวัติศาสตร์ความทรงจำ ประสบการณ์การทำงานภาคสนาม รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของการลงพื้นที่วิจัยในแบบของอานันท์ กาญจนพันธุ์ นักศึกษา/นักวิจัย ที่ทำงานภาคสนามไม่ควรพลาด การบรรยายจัดที่ห้อง ๒๐๗ ชั้น ๒ เข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามโทร ๐ ๒๘๘๐ ๙๔๒๙ ต่อ ๓๘๑๑
 
มนุษย์กับมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในหลวงพระบาง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญฟังชุดการบรรยายเรื่อง จากวาทกรรมความรู้สู่การสื่อสารกับสาธารณะ ว่าด้วยมนุษย์กับมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในหลวงพระบาง โดยแบ่งประเด็นการบรรยายดังนี้
  • วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
  • ความรู้ใหม่ทางมานุษยวิทยาโบราณคดี โดย คุณกรกฏ บุญลพ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  • วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
  • โบราณคดี - มานุษยวิทยาสาธารณะ โดย อาจารย์สุรีรัตน์ บุบผา วิทยานวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบรรยายเริ่มเวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น. ห้อง ๒๐๗ ชั้น ๒ เข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามโทร ๐ ๒๘๘๐ ๙๔๒๙ ต่อ ๓๘๑๑
 

ขอขอบคุณในการประชาสัมพันธ์

ศิวัช นนทะวงษ์ ประสานงานวิชาการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew