"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Distance Learning 2009 From FTPI--- On Sun, 5/31/09, Kamonchanok Dettheeratt <Kamonchanok@ftpi.or.th> wrote:

From: Kamonchanok Dettheeratt <Kamonchanok@ftpi.or.th>

 

 

 

 

 

 

Kamonchanok  Dettheeratt (Ms.)

Productivity Promotion Officer

Tel : 0-2619-5500 # 427   Fax : 0-2619-8070

e-mail : kamonchanok@ftpi.or.th

 


From: Distance
Sent: Friday, May 29, 2009 5:59 PM
Subject: Distance Learning 2009 From FTPI

 

โปรแกรมการศึกษาทางไกล Distance Learning ประจำปี 2552

  • เป็นระบบการศึกษาด้วยตนเอง
  • ไม่ต้องเข้าห้องเรียน
  • ไม่เสียเวลาทำงาน
  • ไม่ต้องเดินทาง
  • เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง
  • มีระบบประเมินผล และใบรับรองการอบรม
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

 

รหัส

 

หลักสูตร

เปิด-ปิดรับสมัคร

ระยะเวลาการศึกษา

ค่าธรรมเนียม

พื้นฐานการเพิ่มผลผลิต

สำหรับพนักงาน รุ่นที่ 25

1 มิ.ย. - 13 ก.ค. 52

17 ส.ค. 20 ก.ย. 52

750 บาท

(รวม VAT 7%)

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน รุ่นที่ 16

22 มิ.ย. 3 ส.ค. 52

7 ก.ย. - 18 ต.ค. 52

800 บาท

(รวม VAT 7%)

 

 

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสำหรับ

หัวหน้างานและวิศวกร รุ่นที่ 15

 

20 เม.ย. 26 มิ.ย. 52

13 ก.ค. 23 ส.ค. 52

600 บาท

(รวม VAT 7%)

การบำรุงรักษาทวีผล
แบบทุกคนมีส่วนร่วม รุ่นที่ 13

20 เม.ย. 22 มิ.ย. 52

6 ก.ค. 27 ก.ย. 52

1,150 บาท

(รวม VAT 7%)

แนวทางปฏิบัติเพื่อกำจัด

ความสูญเสีย รุ่นที่ 10

27 เม.ย. - 26 มิ.ย. 52

13 ก.ค. 22 ส.ค. 52

1,000 บาท

(รวม VAT 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
การศึกษาทางไกล ส่วนบริการฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 Ext. 456-458 (คุณนันทนา  คุณวลัยรัตน์  คุณธนพล)
โทรสาร 0-2619-8098
หรือดูรายละเอียด และ Do w nload ใบสมัครได้ที่ www.ftpi.or.th (distance) e-mail: distance@ftpi.or.th

                


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew