"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

นที สรวารี แถลงการณ์ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

นที สรวารี แถลงการณ์ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

นที สรวารี แถลงการณ์ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

บันทึกของนที|บันทึกเกี่ยวกับนที|
แถลงการณ์ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
แถลงการณ์ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

เรื่อง คัดค้านมาตรการกวาดล้างคนเร่ร่อน ขอทาน

ตามที่เป็นข่าวปรากฎทั่วไปว่า กทม.ได้มีหนังสือด่วนมากที่ กท.1404/168 ลงวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา โดย นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม.(รับผิดชอบสำนักเทศกิจ) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ กทม. ส่งถึง พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้พล.ต.สนั่นและ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจจับคนขอทานทั่วประเทศเมื่อวันที่ 8-10 ม.ค. ซึ่งสามารถควบคุมตัวคนขอทานที่เป็นชาวต่างชาติได้ถึง 557 คน และมีแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของ กรุงเทพมหานครที่จะร่วมมือกับ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ที่จะดำเนินการกวาดล้างขอทาน โดยใช้คำว่า “คนเร่ร่อน ขอทาน” ตามกำหนดการคือ จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 29 มกราคม 2553 โดยจะใช้ช่องทาง ของ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 ที่กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข อนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 55 ที่กำหนดให้รัฐต้องดูแลช่วยเหลือ คนไร้ที่พึ่ง อย่างเหมาะสม ซึ่ง คนเร่ร่อน จัดว่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง ตามนิยามของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้ง ในขณะนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็อยู่ในระหว่าง แก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติที่เกียวข้อง อย่างน้อย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .. เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในระยะยาว อีกทั้ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก็มีการกำหนดมาตรฐานการดูแลคนไร้ที่พึ่ง ออกมาเพื่อรองรับ เป็นการชั่วคราว ภายใต้เงื่อนไขของ รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อยู่แล้ว
ดังนั้น การออกมาประกาศกวาดล้าง”คนเร่ร่อน ขอทาน” จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติที่สวนทางของเจตนแห่งรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกับคนเร่ร่อน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอคัดค้านมาตรการดังกล่าว และขอเรียกร้องให้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หันไปผลักดัน การปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพลเมืองมากกว่ามุ่งเน้นการพัฒนาความสวยงามของเมืองที่เน้นวัตถุเป็นสำคัญ

ประกาศมา ณ วันที่ 27 มกราคม 2553
สมาคมสร้างสรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)

นี่ล่ะ ฝีมือ ของอิสรชนของแท้
http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/note.php?note_id=272836477862

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew