"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

หนุนทำ"อาจายล์"พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ช่วยทำงานยืดหยุ่น-รวดเร็ว-สร้างสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า


วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11462 มติชนรายวัน


หนุนทำ"อาจายล์"พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย


ช่วยทำงานยืดหยุ่น-รวดเร็ว-สร้างสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า
แนวทางหนึ่งสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยเพื่อให้แข่งขันในตลาดโลก คือ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการของลูกค้า และใบเบิกทางสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้แก่ "มาตรฐาน" ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น แต่หนทางไปสู่การทำมาตรฐานซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO หรือ CMMI อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนั้นย่อมมีอุปสรรค หากเน้นการทำงานเอกสารมากกว่าการปรับแนวคิดเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างยืดหยุ่น รวดเร็ว คล่องตัว สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า ดังนั้น แนวคิด Agile (อาจายล์) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์จึงเกิดขึ้น

รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี กล่าวว่า ในการสัมมนาเรื่อง CMMI and Agile : the way to empower software development business เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นำแนวคิดเรื่อง อาจายล์ไปใช้ในการทำงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานซอฟต์แวร์ไทยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

"มาตรฐานซอฟต์แวร์อย่าง CMMI เป็นการทำงานเพื่อผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ แต่บางขั้นตอนมีความซับซ้อน ทำให้ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอาจหายไป เช่น เมื่อทราบความต้องการของลูกค้าจากหกเดือนที่แล้ว ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะผลิตซอฟต์แวร์ตามความต้องการนั้นๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการพูดคุยกัน แต่สภาพความต้องการ ณ ปัจจุบันอาจเปลี่ยนไปแล้ว สินค้าที่ผลิตเมื่อหกเดือนก่อน จึงอาจไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

จากตัวอย่างนี้ แนวคิดเรื่อง Agile (อาจายล์) จึงเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อมาเสริมกับการทำมาตรฐานซอฟต์แวร์ โดยมาตรฐานส่วนใหญ่อาจเน้นการทำงานเอกสาร แต่สำหรับแนวคิดอาจายล์นั้นจะเน้นที่การสื่อสารความต้องการระหว่างผู้ผลิตซอฟต์แวร์และลูกค้า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เน้นความพอใจของลูกค้า มีการส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็วทันเวลาและยอมรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในการทำงาน อีกทั้งยังมีกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ดูแลแก้ไขง่ายเมื่อพบความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตลอดเวลา"

รศ.ดร.สมชายกล่าวว่า iTAP และซอฟต์แวร์พาร์ค จึงมีเป้าหมายในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการในปีแรกนี้จำนวน 20 บริษัท โดยมีระยะเวลาโครงการ 1 ปี 9 เดือน (เริ่มต้นรับสมัครเดือนกรกฎาคมศกนี้) และเป็นไปตามเกณฑ์สนับสนุนด้านการเงินของ iTAP เช่น สนับสนุนด้านการเงิน 50% ของบริษัทที่ต้องการนำแนวคิดอาจายล์ไปใช้ในการทำงาน

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวยังได้มีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังร่วมเป็นที่ปรึกษา เช่น บริษัท จีพีไอ (เอเชีย) จำกัด เพื่อร่วมประเมินความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย ออกแบบโปรแกรม ให้คำปรึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การนำแนวคิดอาจายล์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสูงสุด อันจะสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้ซอฟต์แวร์ไทย ผงาดในตลาดโลกต่อไป


หน้า 26
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01epe01290752&sectionid=0147&day=2009-07-29
--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://ilaw.or.th
http://ww2.oja.go.th/home
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://www.projectlib.in.th
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.nstda.or.th/th
http://www.arda.or.th
http://www.nppdo.go.th
http://www.tlcthai.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.oknation.net/blog/assistance
http://weblogcamp2009.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew