"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

อีเมลกลางภาครัฐส่อแววล่ม ข้าราชการเมินใช้อ้างสปีดต่ำ

อีเมลกลางภาครัฐส่อแววล่ม

วันอังคาร ที่ 07 กรกฎาคม 2552 เวลา 0:00 น

  
ข้าราชการเมินใช้อ้างสปีดต่ำ

จับตาดู 25 ล้านบาท ไอซีทีจะสูญเปล่ากับโครงการอีเมลกลางภาครัฐหรือไม่ วาดภาพสวยหรูป้องกันข้อมูลราชการรั่วไหล แต่ข้าราชการเมินใช้เหตุความเร็วในการส่งอืด
   
รายงานจากกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) มีข้าราชการใช้งานเพียง 20% จากทั้งหมดที่ยื่นความจำนงขอเข้าใช้งาน 100,380 รายชื่อ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความเร็วของระบบที่ใช้ในการจัดส่งข้อมูล ซึ่งช้ากว่าการใช้ระบบจัดส่งอีเมลที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง และของฟรีอีเมลต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่เป็นที่นิยมใช้งานของข้าราชการ ขณะที่บทลงโทษก็ไม่มีความชัดเจนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้างาน จึงทำให้มีผู้ใช้งานน้อย
   
นางอาทิตยา สุธาธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากการติดตามการใช้งานระบบอีเมลกลางภาครัฐ พบว่า มีการ ใช้งานประมาณ 20% จากจำนวนผู้ที่ขอใช้งานจริง ส่วนสาเหตุที่มีการเข้าใช้งานระบบอีเมลกลางภาครัฐน้อย อาจเป็นเพราะหน่วยงานต่าง ๆ มีระบบอีเมลของหน่วยงานอยู่แล้ว และเห็นว่าระบบอีเมลกลางภาครัฐ เป็นเหมือนระบบสำรองที่กระทรวงไอซีทีออกเงินให้ จึงไม่ค่อยสนใจ ขณะนี้กำลังสำรวจข้อมูลการใช้งานผ่านแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงและกระตุ้นการใช้งานให้เพิ่ม  มากขึ้น
   
"หากพบว่าหน่วยงานใดแสดงความจำนงขอใช้อีเมลกลางภาครัฐ แต่ไม่ใช้งาน และยังคงใช้ระบบอีเมล ของหน่วยงาน หรือฟรีอีเมลของเอกชน   ก็อาจขอคืนบัญชีรายชื่อเพื่อนำไปให้หน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้งาน เนื่องจากปีนี้โครงการถูกสำนักงบประมาณตัดงบประมาณปี 2553 ที่ยื่นขอไป 75 ล้านบาท เหลือเพียง 25 ล้านบาท จึงรองรับการใช้งานได้เพียง 1 แสนรายชื่อ"นางอาทิตยา กล่าว
   
ด้านนายจุฑาฑิตย์ แสนสะอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยื่นขอใช้งานอีเมลกลางภาครัฐ 1,098 รายชื่อ ซึ่งปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว 900 รายชื่อ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปิดระบบอีเมล กลางของหน่วยงานแล้ว ส่งผลให้พนักงานทุกคนต้องเข้ามาใช้งาน แต่ก็มีบางส่วนที่ใช้ฟรีอีเมลของเอกชน
   
"จากการใช้งานระบบอีเมลกลางภาครัฐก็มีบ้างที่ส่งอีเมลไม่ผ่าน หรือความเร็วในการใช้งานช้า ซึ่งคิดว่าเป็นปัญหาจากการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กของหน่วยงานมากกว่า" นายจุฑาฑิตย์ กล่าว
   
สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง ภาครัฐ เกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2550 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐเลิกใช้ฟรีอีเมลของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กำหนดให้    ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้ฟรีอีเมลในการติดต่อส่วนตัวได้ แต่เอกสารและข้อมูลทางราชการให้ส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐเท่านั้น หากฝ่าฝืนผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกสอบและดูแลได้เต็มที่  แม้จะไม่มีบทลงโทษจากมติ ครม.ก็ตาม
   
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ กระทรวงไอซีที ดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการ 3 ราย ได้แก่ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท  โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้พื้นที่รับ-ส่งข้อมูล 3 กิกะไบต์/ราย มีระบบป้องกันไวรัส สแปมเมล และ เก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามข้อบังคับของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2550 รวมทั้งการจัดส่งข้อมูลสามารถกำหนดขั้นของความลับในข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเปิดอ่านได้เท่านั้น และยินยอมให้ระบบล่มได้ไม่เกินปีละ 200 นาที.
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=316&contentID=6748

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
เพิ่มแผนที่และทิศทางไปสู่งานปาร์ตี้ของคุณ แสดงเส้นทาง!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew