"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ข่าวจาก สกว.(จดหมายข่าว biodata ฉบับที่ 101 วันที่ 2 กรกฎาคม 2552)ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com Subject: ข่าวจาก สกว.(จดหมายข่าว biodata ฉบับที่ 101 วันที่ 2 กรกฎาคม 2552)
From: biodata@trf.or.th
Date: Thu, 2 Jul 2009 11:30:21 +0700
สาร  biodata ฉบับที่  101
ระบบการวิจัย
เรียน  สมาชิก biodata ทุกท่าน

สาร biodata ฉบับที่ 99 ได้พูดถึงระบบวิจัยคู่กับกติกา  สัปดาห์นี้จะขออธิบายเรื่อง "ระบบ" 

 "ระบบ" คือการรวม "กลไก" ต่างๆ ให้ทำงาน (function) ตาม "หน้าที่" ของตน  ภายใต้ "กติกา" ของตน  โดยกติกานั้นต้องมีเพื่อ "เป้าหมายของหน้าที่ของระบบ"  ประโยคนี้ทำให้งงพอสมควร  จึงขอยกตัวอย่างรถยนต์เป็นระบบที่มี "เป้าหมายของหน้าที่" คือ  "ให้กลไกทั้งหมดนำผู้โดยสารเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างและปลอดภัย" 

ในระบบของรถยนต์มีกลไกมากมายที่ทำงานตามหน้าที่ของตน เช่น เครื่องยนต์มีหน้าที่หมุนเพลา  เพลามีหน้าที่หมุนล้อ  เบรคมีหน้าที่หยุดล้อ  พวงมาลัยมีหน้าที่ขยับทิศทางล้อ ฯลฯ   การทำหน้าที่ของกลไกเหล่านี้ต้องมีกติกาตามที่คนออกแบบระบบกำหนดไว้ เช่น เบรคต้องไม่ล็อคล้อ  พวงมาลัยต้องขยับล้อหน้าไปในทางเดียวกันเสมอ ฯลฯ  ทั้งนี้กติกาของทุกกลไกมีเพื่อเป้าหมาย "ให้คนโดยสารเดินทางไปยังจุดที่ต้องการอย่างปลอดภัย"

ระบบการวิจัยประกอบด้วยกลไก  หน้าที่  กติกา  และเป้าหมายของหน้าที่ของระบบ  ต่อไปนี้

1.              นักวิจัย  นักวิจัยเป็นกลไกสำคัญของระบบวิจัย  เพราะเป็นผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ คือ การหาความรู้   นักวิจัยจึงเปรียบได้กับคนขับรถยนต์

2.              ทรัพยากรวิจัย (เงิน เวลา เครื่องมือ สถานที่ บุคคลากรสนับสนุน) เป็นกลไกสนับสนุนให้นักวิจัยปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก  หากเปรียบเทียบกับระบบรถยนต์  ส่วนนี้คือน้ำมัน

3.              เงื่อนไขการทำวิจัย  เป็นกลไกเชิงกติกาที่กำกับการทำวิจัยของนักวิจัย เช่น  เงื่อนไขของเส้นทางอาชีพ (career path)  เปรียบได้กับกฎการจราจรที่บังคับการขับรถ

4.              ทิศทางของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นกลไกกำหนดทิศทางการวิจัยตาม (ที่เข้าใจว่าเป็น) หน้าที่ของมหาวิทยาลัย

5.              การจัดการ  เป็นกลไกให้งานวิจัยมีคุณภาพและได้ผลตรงกับความต้องการ  เพื่อให้ใช้งานได้  ส่วนนี้คือแผนการเดินทาง  ซึ่งหมายความรวมถึงแผนที่  เส้นทางวิ่ง  และจุดตรวจสอบ (ว่าไม่หลงทาง) 

ในกรณีของระบบวิจัย  เราอาจจะนิยาม "เป้าหมายของหน้าที่" ได้สั้นๆ ว่า  คือ  "ให้เกิดการรวมกันของกลไกทั้ง 5 ให้ทำงานประสานกันจนบรรลุถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยความรู้"

ปัจจุบันนี้เรามีกลไกต่างๆ ของระบบวิจัยครบแล้ว  เพียงแต่ยังไม่ประสานการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน้าที่ของระบบวิจัยได้อย่างที่เราต้องการ  เพราะทุกกลไกมีเป้าหมายแต่เพียงความสำเร็จเฉพาะกิจของตนเท่านั้น   นักวิจัยต้องการขับรถไปตามใจตนเอง  ไม่สนใจผู้โดยสาร  เพราะ (เข้าใจว่า) รถที่ขับนั้นเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล  ไม่ใช่รถโดยสารสาธารณะ  (แม้ว่าจะใช้งบประมาณสาธารณะมาเติมน้ำมัน)    มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางของงานวิชาการที่บังคับนักวิจัยมี career path แบบขับรถบนเส้นทาง one-way  เป็นต้น  คือ "ไปโลด"  เข้าป้ายชิงธงมาให้ได้  ไม่ต้องสนใจผู้โดยสารที่โบกข้างทาง

ในที่สุดระบบจะดีอย่างไรก็มาตกม้าตายที่กติกาอีกเช่นเคยนั่นแหละครับ  ระบบวิจัยเกิดจากการลงทุนมหาศาล  แต่หากไม่มีกติกาที่ดี  ก็เหมือนเราลงทุนซื้อรถบัสมาเป็นรถส่วนตัวนั่นแหละ  วิ่งกินที่กันเต็มถนน  อย่างนี้แล้วจะไม่ให้คนเดินถนนที่เสียภาษีเขาออกมาโวยวายได้หรือ

วันหน้าจะพูดถึงผู้เกี่ยวข้องในการทำวิจัย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ  เพราะฉบับหน้าจะพูดถึงครูท่านหนึ่งที่ "พลัดหลง" เข้ามาในระบบ สกว.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนของสกว.  คลิก

ข่าวดีประจำฉบับ

        ผลคะแนนประจำเดือน มิถุนายน 2552 ท่านที่มีคะแนนความเคลื่อนไหวมากที่สุด คือ

        ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคะแนนความเคลื่อนไหวทั้งหมด 690 คะแนน โดยทางทีมงานจะจัดส่งหนังสือปิยะ(ประ)วัติ ให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่กรอกข้อมูลไว้

ข้อมูล biodata ล่าสุด

ข้อมูลถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2552 มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9,189 ราย

จำนวนสมาชิกระดับ Platinum:  17  คน
จำนวนสมาชิกระดับ Gold:  72  คน
จำนวนสมาชิกระดับ Silver:  9093  คน 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2  กรกฎาคม 2552

 

 เพิ่มแผนที่และทิศทางไปสู่งานปาร์ตี้ของคุณ แสดงเส้นทาง!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew