"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

อีเมลกลางภาครัฐกร่อยหน่วยราชการใช้แค่ 20%

อีเมลกลางภาครัฐกร่อยหน่วยราชการใช้แค่ 20%
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 กรกฎาคม 2552 12:38 น.
       มติครม.บังคับหน่วยงานรัฐใช้อีเมลกลางภาครัฐป้องกันความลับทางราชการรั่วไหลล้มเหลว พบมีการใช้งานจริงแค่ 20% คาดไปไม่ถึงเป้าหมาย 3 แสนรายชื่อในปี 2553 ชี้เป็นเพราะหน่วยงานต่างๆมีอีเมลประจำหน่วยงานใช้งานอยู่แล้วประกอบกับความเร็วในการรับส่งข้อมูลของอีเมลภาครัฐยังล่าช้ากว่าฟรีเมล ด้านไอซีทีเร่งทำพีอาร์ พร้อมสำรวจความบกพร่องของระบบ
       
       นางอาทิตยา สุธาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ผลติดตามการใช้งานระบบอีเมลกลางภาครัฐ พบว่า มีการใช้งานประมาณ 20% ของจำนวนผู้ที่สามารถขอใช้งานได้สาเหตุที่มีการเข้าใช้งานระบบอีเมลกลางภาครัฐน้อย อาจเป็นเพราะหน่วยงานส่วนใหญ่มีระบบอีเมลเดิมใช้งานอยู่แล้วทำให้ไม่สนใจใช้ระบบอีเมลกลางภาครัฐของกระทรวงไอซีที หรือบางหน่วยงานก็ใช้เป็นเหมือนระบบสำรองเท่านั้น
       
       อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ไอซีทีกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่ใช้งานเพื่อสำรวจความบกพร่องของระบบ และสำรวจปริมาณการใช้งาน ถ้าพบว่าระบบอีเมลกลางภาครัฐมีข้อบกพร่อง ก็ต้องรีบแก้ไข เช่น มีลูกเล่นน้อยไปก็ต้องเพิ่มให้มากขึ้นหรือมีปัญหาในเรื่องความเร็วในการใช้งานก็ต้องดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรรวมทั้งต้องเพิ่มการทำประชาสัมพันธ์การใช้งานอีเมลกลางภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้งานด้วย
       
       ทั้งนี้หากพบว่าหน่วยงานใดแสดงความต้องการขอใช้อีเมลกลางภาครัฐ แต่ไม่ใช้งาน และยังคงใช้ระบบอีเมลเดิมของหน่วยงาน หรือใช้พวกอีเมลฟรี กระทรวงไอซีทีอาจจะดำเนินการขอคืนบัญชีรายชื่อเพื่อนำไปให้แก่หน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้งานแทน เนื่องจากในปีนี้โครงการถูกสำนักงบประมาณตัดงบประมาณปี 2553 ที่ยื่นขอไป 75 ล้านบาท เหลือเพียง 25 ล้านบาท ทำให้โครงการอีเมลภาครัฐสามารถรองรับการใช้งานได้เพียง 1 แสนรายชื่อ
       
       สำหรับโครงการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐหรืออีเมลภาครัฐเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2550 ที่ต้องการให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐเลิกใช้ฟรีเมล์ของเอกชนโดยเฉพาะของต่างประเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ซึ่งครม.ตั้งเป้าให้ข้าราชการใช้อีเมลกลางภาครัฐให้ได้ 3 แสนบัญชีรายชื่อ ในปี 2553
       
       แต่ล่าสุดสำนักงบประมาณได้ตัดงบโครงการดังกล่าวที่กระทรวงไอซีทียื่นขอไปทำให้ปีนี้ระบบอีเมลกลางภาครัฐรองรับการใช้งานได้ 100,380 บัญชีรายชื่อเท่าเดิม ซึ่งปีงบประมาณ 2554 ไอซีทีจะยื่นเสนอของบประมาณโครงการนี้ที่ 75 ล้านบาท เพื่อเพิ่มการใช้งานให้ได้ 3 แสนบัญชีรายชื่อตามเป้าที่ตั้งไว้
       
       ทั้งนี้ ระบบอีเมลกลางภาครัฐเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.51 โดยโครงการดังกล่าวไม่บังคับให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐต้องเข้ามาใช้งาน หากหน่วยงานใดมีระบบอีเมลกลางของหน่วยงานก็สามารถใช้ได้
       
       แต่ถ้าหน่วยงานใดไม่พร้อมที่จะดูแลระบบไอทีเองก็สามารถแจ้งความต้องการมาที่กระทรวงไอซีทีเพื่อขอใช้งานได้ โดยพนักงานและข้าราชการของรัฐยังสามารถใช้ฟรีอีเมลในการติดต่อส่วนตัวได้ แต่เอกสารและข้อมูลทางราชการให้ส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐเท่านั้น หากข้าราชการหรือพนักงานคนใดฝ่าผืนผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกสอบได้แม้จะไม่มีบทลงโทษจากการฝ่าฝืนมติครม.ก็ตาม
       
       เบื้องต้นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ กระทรวงไอซีทีดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการ 3 ราย ได้แก่ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 3 รายมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง และให้พื้นที่ในการรับส่งข้อมูล 3 กิกะไบต์/ราย มีระบบป้องกันไวรัสสแปมเมลและเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามข้อบังคับของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 รวมทั้งการจัดส่งข้อมูลสามารถกำหนดขั้นของความลับในข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเปิดอ่านได้เท่านั้น และยินยอมให้ระบบล่มได้ไม่เกินปีละ 200 นาที
       
       แหล่งข่าวจากกระทรวงไอซีทีระบุว่า โครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้าราชการใช้งานเพียง 20% จากจำนวนที่ระบบสามารถรองรับได้หรือจากจำนวนที่มีการยื่นแสดงเจตจำนงใช้ 100,380 รายชื่อ โดยสาเหตุเกิดจากติดปัญหาเรื่องความเร็วของระบบที่ใช้ในการจัดส่งข้อมูล ซึ่งช้ากว่าการใช้ระบบจัดส่งอีเมลที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเองและของฟรีอีเมลต่างประเทศจึงไม่เป็นที่นิยมใช้งานของข้าราชการ ขณะที่บทลงโทษก็ไม่มีความชัดเจนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน จึงทำให้มีผู้ใช้งานน้อย
       
       Company Related Links :
       MICT
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9520000076614


--
  ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.thaiyogainstitute.com
http://www.thaihof.org
http://www.parent-youth.net
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://ilaw.or.th
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.pdc.go.th
http://www.biz652.com
http://dbd-52.hi5.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew