"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

12 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

12 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 0:00 น

  

กับความท้าทายการดูแลกันเองของสื่อ
   
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันนี้หากเปรียบก็คงไม่ต่างกับคนอายุ 12 ปี กำลังย่างเข้าปีที่ 13 เข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นตอนต้นที่ยังอ่อนหัด เพิ่งเริ่มทำความรู้จักกับโลกและชีวิตที่เปลี่ยนไป เริ่มสั่งสมประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อก้าวต่อไปอย่างรู้เท่าทันในชีวิต
   
แต่สำหรับการครบรอบ 12 ปีและก้าวย่างสู่ปีที่ 13 ของสภาการหนังสือพิมพ์มีความหมายมากกว่านั้น เมื่อมองย้อนกลับไปในบริบทของสังคมยุคเผด็จการที่ผู้มีอำนาจพยายามเข้ามากำกับควบคุมหนังสือพิมพ์ สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ นานา มาขีดเส้นให้หนังสือพิมพ์เดินไปในทิศทางที่กำหนด สร้าง อาณาจักรแห่งความหวาดกลัว จนคนหนังสือพิมพ์ไม่กล้าทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพราะหวั่นเกรงอำนาจรัฐ
   
ความพยายามที่มีองค์กรอิสระในการควบคุมกันเอง โดยปลอดจากอำนาจการเมือง จึงผูกพันเหมือนสายโซ่จากอดีตถึงปัจจุบันอย่างยาวนาน ดังนั้นก้าวสู่ปีที่ 13 หลังการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงหาใช่เพียงก้าวที่ 13 ในความหมายการเติบโตของมนุษย์คนหนึ่งไม่ แต่เป็นก้าวของผู้อาวุโสในวงวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ซึ่งประกอบ กันขึ้นเป็นอาวุโสของสภาหนังสือพิมพ์ ที่จะทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระภายใต้หลักการควบคุมกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์อย่างเคร่งครัด เชื่อมต่อประวัติศาสตร์ในยุคที่หนังสือพิมพ์อยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการด้วย
   
การรวบตัวของคนหนังสือพิมพ์ ผลักดันให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 กระทั่งยุครัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ตราพระราชกำหนดยกเลิก ป.ร.42 และมีแนวคิดเสนอกฎหมายปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2482 ให้มีการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่มีหลักการสำคัญให้ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ควบคุมกันเอง เป็นการควบคุมกันเองโดยใช้อำนาจของกฎหมาย แต่การมีกฎหมายออกมาควบคุมเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ นั้นเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยง เพราะอิสระของหนังสือพิมพ์จะสูญสิ้นด้วยการแทรกแซงโดยคนของรัฐ
   
ฉะนั้นโครงสร้างของสภาการหนังสือ พิมพ์แห่งชาติ จึงประกอบไปด้วยคณะบุคคลที่เป็นอิสระจากรัฐ ฐานะของสภาการหนังสือพิมพ์ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐ ซึ่งจะทำให้สภาการ หนังสือพิมพ์แห่งชาติ สามารถขับเคลื่อนองค์กรสื่อไปได้อย่างมีอิสระ แต่ถึงกระนั้น คำถามจากภายนอก คำถามจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ ในสภาการบังคับใช้กฎเหล็กแห่งจริยธรรมก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 12 ปี ที่ผ่านมาและดูเหมือนว่า เมื่อก้าวสู่ปีที่ 13 คำถามเหล่านี้ก็ จะมีมากขึ้น
   
ในการก้าวสู่ปีที่ 13 ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประกอบด้วย นายมานิจ สุขสมจิตร นายสมชาย กรุสวนสมบัติ นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร นางบัญญัติ ทัศนียะเวช นายสุวัฒน์ ทองธนากุล รวมทั้ง นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนปัจจุบัน ได้ร่วมกันเสวนากลุ่ม ระดมสมองทบทวนบทบาทในการควบคุมกันเองตลอดเวลา 12 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากบทบาทด้านอื่น ๆ
   
“คุณตั้งกฎจริยธรรมขึ้นมา ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนในอาชีพนี้จะต้องปฏิบัติในกรอบนี้ เพราะเรื่องของมนุษย์ผมจะไป บังคับเขาทุกคนไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน” มานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนแรก แสดงทรรศนะ
   
ขณะที่ พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กลับมองว่า “ขณะนี้สภาการหนังสือพิมพ์ขึ้นปีที่ 13 ผมไม่รู้ว่าคุณจะไปได้กี่ทาง เพราะเส้นทาง    ที่บรรพบุรุษของเราหรือรุ่นอาวุโสเขาวางเอาไว้แล้วว่าอดีตและปัจจุบันมันจะต้องไปทางไหน แต่สิ่งที่จำเป็นคือ คนรุ่นใหม่ต้องมองไปข้างหลังอย่างลึกซึ้งว่าใน 12 ปี สภาการหนังสือพิมพ์คืออะไร ทำหน้าที่อะไร จะต้องทำอะไร เพราะการยึดมั่นในหลักจริยธรรมเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะคนเพิ่งเข้ามาสู่วิชาชีพสื่อมวลชน เปรียบเสมือนพระบวชใหม่”
   
สมชาย กรุสวนสมบัติ อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอีกคน มีแนวคิดจะให้สภาการหนังสือพิมพ์เป็นองค์กรตามกฎหมายเพื่อบังคับสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม นับเป็นภารกิจที่หนักหน่วงไม่น้อย   “แน่นอนแนวคิดที่ว่าการควบคุมด้วยกฎหมายดีกว่า ควรมีบทลงโทษหรือมีการกำหนดเป็นกฎหมาย ให้มีการควบคุมอย่างชัดเจนน่าจะดีกว่า เพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นและเข้าใจง่าย”
   
ด้าน นางบัญญัติ ทัศนียะเวช อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสุภาพสตรีเพียงคนเดียว เห็นว่า สภาการหนังสือพิมพ์ควรทำตัวให้เป็นแสงสว่างยามค่ำคืนท่ามกลางความสับสนต่าง ๆ เราต้องมั่นคงต่อวิชา ชีพและต้องเที่ยงธรรม ข้อมูลต่าง ๆ ต้องถูกต้อง โดยยืนหยัดถึงผลประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่ ดังนั้นในปีที่ 13 ต่อไปข้างหน้าสภาการหนังสือพิมพ์จะต้องมีบทบาท เพราะเราถูกมอบหมายและสังคมเพ่งเล็งมากมาย
   
ส่วนความคิดของ สุวัฒน์ ทองธนากุล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เชื่อว่าองค์กรนี้จะเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่มวลสมาชิกในความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจริย ธรรมวิชาชีพและกระบวนการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตสื่อและต่อผู้บริโภค ให้เข้าใจถ่องแท้ว่าจริยธรรมในวิชาชีพเป็นอย่างไร
   
ในโอกาสครบรอบ 12 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนปัจจุบัน เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ก.ค. ที่จะถึงนี้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะครบรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งและก้าวสู่ปีที่ 13 จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ตั้งแต่เวลา 13.30-17.00 น.
   
ในช่วงเช้าคณะกรรมการฯจะเปิดห้องประชุมพบปะพูดคุยกับผู้แทนหนังสือ พิมพ์ที่เป็นสมาชิกส่วนภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมวิชาชีพหนังสือพิมพ์อย่างทั่วถึง
   
งานนี้นิมนต์ พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) มาแสดงปาฐกถาเรื่อง “บทบาท สื่อกับความแตกต่างทางความคิดในสังคม” ต่อ ด้วยการสนทนากลุ่มสะท้อนมุมมองผู้คร่ำหวอดวงการสื่อมวลชนในหัวข้อ “12 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ : อนาคตการกำกับดูแลตัวเองของสื่อไทย” โดย นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ในเครือมติชน นายสุนทร จันทร์รังสี บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์โคราช รายวัน นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา ประธาน กรรมการบริหารบริษัท เอ็มที มัลติมีเดีย จำกัด ดำเนินรายการโดย นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวรายการ “ข่าว 3 มิติ” สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เพื่อสะท้อนมุมมองต่อบทบาทการทำหนังสือของสภาการหนังสือ พิมพ์แห่งชาติ ในฐานะองค์กรที่ดูแลจริย ธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ผ่านมาและความท้าทายในการดูแลกันเองของสื่อมวลชนในอนาคต
   
จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อหนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นปีที่ 3 และมอบกรอบจริยธรรมแก่สมาชิกใหม่ 6 องค์กร ได้แก่ หนังสือพิมพ์ล้านนาไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์หลักเมือง หนังสือพิมพ์เสรีชนนิวส์ หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน.

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&contentId=5665&categoryID=560

--
  ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.thaiyogainstitute.com
http://www.thaihof.org
http://www.parent-youth.net
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.pdc.go.th
http://www.biz652.com
http://dbd-52.hi5.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew